Όροι χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις, αφορούν την πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.studiodesigncenter.grτης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΟΕ» η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Καντανολέων 6. Για την είσοδο και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για την δική σας προστασία, παρακαλούμε να υπάρχει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων.

Όροι χρήσεως

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε., γνωστοποιεί τους όρους που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.studiodesigncenter.gr προκειμένου να ενημερώσει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς από τη ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. η οποία πάντως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις τροποποιήσεις αυτές, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Προϊόντα και Περιορισμένη Ευθύνη

H εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.studiodesigncenter.gr , τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. , με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ακούσιων σφαλμάτων .που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ουδεμία εγγύηση μπορούμε να σας παρέχουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διαθέτουμε, πλην όμως εγγυούμαστε την έγκαιρη ενημέρωσή σας για τη μη διαθεσιμότητά τους.

Όρια Ευθύνης

Ομοίως, δεν ευθυνόμαστε για την περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει, εκτός εάν υφίσταται δόλος ή βαρειά αμέλεια μας.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, που παραδίδονται σ’ αυτήν από τους προμηθευτές της συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως ελαττωματικού προϊόντος, σας παρέχονται τα δικαιώματα που περιγράφονται κατωτέρω.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.studiodesigncenter.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε.Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε.ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε.ή/και του www.studiodesigncenter.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.studiodesigncenter.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστιότοπο της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε… Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Ισχύων Νόμος

Με την αποδοχή των Όρων χρήσης έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε την Ελληνική Νομοθεσία η οποία θα καθοδηγεί κατά την χρήση του ιστιότοπου και την ερμηνεία του.

Ακύρωση Παραγγελίας

Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας σε οποιαδήποτε φάση βρίσκετε μέχρι να σας σταλεί το ενημερωτικό e-mail ότι η παραγγελία σας έχει σταλεί. Για τυχόν ακύρωση στείλτε μας e-mail στην διεύθυνση studiodesigncenter@gmail.com ή καλέστε μας στο σταθερό τηλέφωνο 2810-241451

Παράδοση

Όλα τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε εσάς μέσω της εταιρείας ΕΛΤΑ COURIER για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Επιστροφές Προϊόντων – Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος με ευθύνη δική μας, την άμεση αντικατάσταση του με έξοδα της εταιρείας μας εντος τριών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΕΑ Γ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ο.Ε. ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψη σας στο www.studiodesigncenter.gr και για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.studiodesigncenter.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Άρθρο 11- 2472/1997